naar index

TUINHUIZEN EN FOLLIES

De mogelijkheden en de potentiële kwaliteiten van tuinhuizen worden vaak sterk onderschat. Tuinhuizen worden veelal gezien als een mogelijkheid om spullen op te slaan die niet in de woning zelf opgeborgen kunnen worden. Veelal denkt men aan lelijke bijgebouwtjes die men het liefst zo min mogelijk ziet. Tuinhuizen kunnen echter veel meer zijn.

- tuinhuizen kunnen een tuin afmaken, als het goed ontworpen en gebouwd is kunnen ze de tuin verrijken, het verblijf in de tuin veraangenamen en de periode waarin de tuin gebruikt kan worden verruimen. Denk hierbij aan de oude theehuisjes of prieeltjes.

- tuinhuizen bieden extra gebruiksmogelijkheden. Functies die men liever niet in het huis laat plaatsvinden of functies waarbij men liever niet in huis is of waar voor in huis geen ruimte meer is kunnen in een tuinhuis plaats vinden. In de tuin kun je je helemaal terug trekken. Te denken valt aan een schilders- of beeldhouwatelier, een gasten verblijf of een plek waar kinderen zich op een veilige plek kunnen terugtrekken.

- tuinhuizen kunnen een weerspiegeling zijn van de persoonlijkheid van de eigenaar. Veel huizen ontstaan door massa productie, of worden als bestaande objecten gekocht. Tuinhuizen zijn overzichtelijke objecten waarbij de eigenaar i.s.m. de architect precies kan bepalen hoe dat huis eruit komt te zien en hoe het gaat functioneren.

Tegenwoordig streven veel woningeigenaren er naar om hun eigen woonomgeving steeds meer te perfectioneren. Het tuinhuis kan de “finishing touch” zijn.


TUINHUIS.NU

Tuinhuis.nu is een samenwerking tussen Wouter Willers (Willers Architectuur) en een aantal gespecialiseerde aannemers. Wouter Willers maakt de ontwerpen, waarna in samenspraak met één van de aannemers het plan verder uitgewerkt wordt. Deze aannemer blijft ook in de toekomst verantwoordelijk voor de realisatie van het betreffende tuinhuis.

De selectie van de aannemer geschiedt op basis van zijn specifieke kwaliteiten. Door de samenwerking wordt er gestreefd naar een goede verhouding tussen architectonische kwaliteiten, realiseerbaarheid en bouwkosten. Iedere partij heeft in het ontwerpproces daarmee zijn specifieke rol. We zijn daarmee ook in staat om het hele proces in de hand te houden van ideevorming via de eventuele vergunningen tot en met de realisatie.

Ook is er de mogelijkheid dat de opdrachtgever de uitvoering zelf wil organiseren of wil uitvoeren. In die gevallen kunnne er afspraken gemaakt worden voor de aan te leveren informatie en over eventuele meer begeleiding bij de uitvoering.

PARTICIPANTEN

ontwerp:
- Wouter Willers, Willers Architectuur

uitvoering o.a.:
- Klief, aannemers in de kunsten.
- G. Wildeman.
- MCR Bouw.

ONTWERPEN

De ontwerpen van Tuinhuis.nu ontstaan altijd na een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever en een bezoek aan de plek waar het tuinhuis moet komen. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op het programma en de verdere wensen en eventuele voorkeuren van de opdrachtgever. Tijdens het bezoek wordt ook zorgvuldig gekeken naar de tuin en omliggende bebouwing. Gedurende het gehele proces wordt met grote regelmaat teruggekeken in de eerste aantekeningen en naar de foto's van de omgeving. Door deze manier van werken ontstaan telkens weer bijzondere en unique tuinhuizen die nauwkeurig in hun omgeving zijn geplaatst. 

HET PROCES

Het eerste gesprek met locatiebezoek dient als basis voor het verdere proces. Van dit gesprek wordt een samenvatting gemaakt en dient als basis voor de te maken offerte.

Fase 1- Voorlopig ontwerp: in deze fase wordt een voorlopig ontwerp gemaakt waarin positie, vorm, afmetingen, materalisering en prijsniveau globaal vastgelegd worden. Dit voorlopig ontwerp wordt met de opdrachtgever en indien nodig met belanghebbende instanties besproken.

Fase 2- Definitief ontwerp: het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt waarin positie, vorm en afmetingen, constructie en materalisering definitief gemaakt worden. Indien nodig wordt overleg met een constructeur gevoerd. Op basis van de definitiefontwerp tekeningen wordt een ontwerpbegroting gemaakt. In deze fase wordt als dit noodzakelijk is ook een aanvraag bouwvergunning ingediend. Voor het verstrekken van een bouwvergunning staat een termijn van 12 weken.

Fase 3- Bouwvoorbereiding: in deze fase worden alle tekeningen gemaakt die noodzakelijk zijn om het tuinhuis ook daadwerkelijk volgens het ontwerp te bouwen. In deze fase zal de constructeur zijn berekeningen maken en indien nodig indienen bij de gemeente. Ook zullen de toe te passen materialen zoveel mogelijk omschreven worden. Als alle gegevens defintief zijn kan de aannemer een exacte prijs geven voor het bouwen van het tuinhuis. Hierna worden afspraken gemaakt over de realisatie van het tuinhuis.

Fase 4- uitvoering en oplevering: De aannemer gaat het tuinhuis bouwen. Tuinhuis.nu controleert het werk van de aannemer en houdt de planning in de gaten. Als het tuinhuis klaar is voeren wij nog een laatste controle uit op geleverde kwaliteit en bespreken dit met opdrachtgever en aannemer.


PUBLICATIES EN TENTOONSTELLINGEN

 • tentoonstelling "New Home", 25 juni- 20 juli 2011, voormalige MTS Industrieplein 3, Hengelo, slaapcabine
 • "www.dearchitect.nl" 07 juni 2011, slaapcabine
 • "Buitenleven" nummer 4, juni 2010, tuinhuis.nu
 • "het beste buitenboek" 2009, tuinhuis
 • witteveen"architectuur.nl" 25 maart 2008, bloemenkiosk
 • "de Architect" online 6 juni 2008, bloemenkiosk
 • "Stedenbouw", editie 655, november nummer 2007, bloemenkiosk
 • tentoonstelling "tuinhuizen Tuinhuis.nu", jan t/m sept 2006, Architectuurpark Makeblijde, Houten
 • "Arts en Auto" winternummer 2005, tuinhuis.nu
 • "de Tuin" nummer 10 winter 2002, tuinhuis witteveen
 • "NRC" 3mei 2001, tuinhuis.nu
 • "Groei en Bloei" april 2001, tuinhuis Havelte
 • e-magazine www.fietsknooppunten.eu, de slaapcabine, de nieuwe manier vanovernachten


ANDERE ONTWERPEN

Wouter Willers maakt met Willers Architectuur ook ontwerpen voor grotere bouwwerken als vakantiewoningen en woonhuizen en ver- en aanbouwen. Bij het maken van deze ontwerpen wordt gewerkt met dezelfde uitgangspunten en wordt gestreefd naar dezelfde kwaliteiten als bij de ontwerpen van tuinhuis.nu.

KOSTEN EN UITVOERING

Bij de ontwikkeling van een tuinhuis zijn verschillende partijen betrokken, zoals architect en aannemer, maar ook eventueel een constructeur en de gemeente. Alle partijen hebben hun eigen kosten aan dit project en zullen deze in rekening brengen bij de opdrachtgever. Klik voor meer informatie op de kop ‘kosten en uitvoering’

REGELS EN VOORSCHRIFTEN

Of voor een tuinhuis een omgevingsvergunning nodig is is afhankelijk van een aantal factoren zoals de plaats in de tuin, de afmetingen. Maar ook locale voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en welstandsnota hebben daar invloed op. Voor de meeste wat grotere tuinhuizen zal een vergunning noodzakelijk zijn.

Meer informatie treft u aan als u op de kop 'regels en voorschriften' klikt.

CONTACTEN

- Willers Archtectuur
- TU-Delft faculteit der bouwkunde, afdeling RMIT
- Tuinhuis Site
- Inez Odijk
- Joost mag het weten


GEINTERESSEERD?

Als u geïnteresseerd bent kunt u mailen naar tuinhuis@willersarchitectuur.nl of u kunt bellen naar Wouter Willers (010-2235321)

laatst bijgewerkt 17 maart 2012