KOSTEN

Bij de bouw van een tuinhuis zijn een aantal partijen bettrokken die allen hiervoor hun kosten in reknening brengen:
- tuinhuis.nu, wij maken het ontwerp regelen de contacten met de andere partijen. Ons honorarium wordt uitgedrukt in een percentage van de uiteindelijke bouwsom.
- constructeur, indien noodzakelijk maakt hij de benodigde constructieve berekeningen. Het honorarium van de constructeur is een van te voren afgesproken bedrag en is afhankelijk van zijn werkzaamheden.
- gemeente, in veel gevallen is er een bouwvergunning nodig, hiervoor moeten leges betaald worden
- aannemer, bouwt het tuinhuis. De aannemer maakt een offerte op basis van de tuinhuis.nu aangeleverde stukken. (aanneemsom)
- tuinhuis.nu, voert de controle op de uitvoering

Bouwkosten
De aanneemsom van een tuinhuis wordt bepaald door een aantal factoren. In de eerste instantie uiteraard door de grootte, de gekozen bouwwijze en de mate waarin met standaart materialen gewerkt kan worden. Daarnaast is uiteraard de keuze van het niveau van afwerking van grote invloed op de uiteindelijke bouwkosten.

Realisatie / planning
Het moment waarop daadwerkelijk begonnen wordt met het bouwen van het tuinhuis wordt voor een groot deel door de noodzaak van een vergunning bepaald. Klik voor meer informatie over vergunningen op de button ‘regels en voorschriften’.
terug